استفاده از ازون در صنايع غذايی و تصفیه آب

استفاده از ازون در صنايع غذايی و تصفیه آب

در سالهاي اخیر مصادف با تائید FDA مبنی بر استفاده از ازون به عنوان يك ماده آنتی باكتريال در ضد عفونی ، نگهداري و پروسه تولید مواد غذايی ، ازون به عنوان يكی از مهمترين روشهاي كاربردي در فرآيند تولید مواد غذايی شناخته و مورد استفاده قرار گرفته است.

برخی از كاربردهاي ازون در صنايع غذايی عبارتند از :
-۱ استفاده از ازون در شیلات. ) ماهی و صدف ( استفاده از آب ازونايز شده در شستشوي انواع ماهی موجب افزايش طول عمر نگهداري آن بمدت ۵ روز میگردد .
-۲ استفاده از ازون در نگهداري گوشت و تخم مرغ در دماهاي پائین.جهت جلوگیري از رشد انواع قارچ ، گسترش و رشد كپك در نگهداريتخم مرغ استفاده میشود .
-۳ ضد عفونی و نگهداري انواع میوه و سبزيجات.
-۴ استفاده از آب ازونايز شده در صنايع مرغ و ماكیان .
-۵ استفاده از ازون در حذف رنگها از پساب خروجی برخی صنايع غذايی

بطور كلی میتوان كاربرد ازون در صنايع غذايی را در موارد زير خلاصه نمود :

*ضد عفونی*حذف بوي نامطلوب*رنگبري*بهبود طعم

*- شستشوي مواد اولیه فرآيند *- استفاده مجدد از آب در فرآيند

استفاده از ازون در تصفیه آب :

در حد فاصل سالهاي ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۸ كه نظرات بسیاري پیرامون استفاده و يا عدم استفاده از ازون در پروسه تصفیه آب مطرح شد ، نهايتا FDA و EPA تائید خود مبنی بر امكان استفاده از اين ماده درتصفیه اب را اعلام نمودند .

طی سالهاي اخیر رشد استفاده از ازون در اروپا و آمريكا بیش از حد تصور بوده است بگونه اي كه تنها در فرانسه از سال ۱۹۹۰ به بعد بیش از ۷۰۰ تصفیه خانه به سیستم بگونه اي كه تنها در فرانسه از سال ۱۹۹۰ به بعد بیش از ۷۰۰ تصفیه خانه به سیستم تزريق گاز ازون مجهز شدند.

در نمودار زير رشد استفاده از ازون در تصفیه خانه هاي ايالات متحده ارائه شده است :
اهداف استفاده از ازون در پروسه تصفیه آب و فاضلاب :
-۱ ضريب اطمینان مناسب در اجراي فرآيند( عدم وجود ريسك در انتقال ، ذخیره ، جابجايی ، و………..)
-۲ ضد عفونی از طريق حذف انواع باكتري بیماريزا ، ويروس ، و….

۳-حذف THM (ترى هالومتا نها)

حذف مواد معدنی مزاحم از طريق اكسیداسیون ( آهن ، منگنز )
-۵ كنترل بو و طعم
-۶ مشاركت در میكرو فلوكولاسیون و بهبود كدورت
-۷ اكسیداسیون مواد آلی آلاينده
-۸ كنترل جلبك

۹- كاهش BOD&COD

بهبود كواگولاسیون
-۱۱ استفاده از قابلیت زمان تماس كمتر ازون با آلاينده نسبت به سايرضد عفونیكننده ها
-۱۲ عدم تاثیر نامطلوب بر روي بو و طعم آب

۱۳ افزايش اكسیژن محلول در آب
-۱۴ بی نیاز از هرگونه مواد شیمیايی مكمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.